Bài tập tuần 13: Niềm vui tuổi thơ có đáp án

  • 617 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Bạn nhỏ trong bài thơ định trốn vào những đâu và bạn gặp những khó khăn gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Tại sao bạn nhỏ trong bài thơ lại mong muốn mình bé đi?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Theo em, tại sao bạn nhỏ lại trốn vào lòng mẹ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Em đã được chơi trò chơi trốn tìm chưa? Em cảm thấy trò chơi đó như thế nào?

Xem đáp án
Em đã chơi trò chơi trốn tìm cùng các bạn nhiều lần. Em thấy trò chơi này rất vui và bổ ích. Trò chơi giúp em rèn luyện độ nhanh nhạy. Có rất nhiều bạn thích trò chơi này.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận