Bài tập Tuần 15: Tiếng sáo diều có đáp án

  • 556 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng hò hét nhau chơi trò gì?  

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em những niềm vui lớn nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói điều gì về cánh diều tuổi thơ?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận