Bài tập tuần 18: Đề kiểm tra cuối kì 1 có đáp án

  • 611 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tình bạn của Thỏ con

       Mùa đông, trời lạnh buốt. Thỏ con đi tìm cái ăn. Thỏ tìm mãi, tìm mãi và thấy hai cây củ cải trắng rất tươi. Nó nhổ củ cải và đi về nhà. Trên đường về, Thỏ chợt nghĩ đến Dê con chắc chẳng có gì ăn. Nó bèn đến nhà Dê. Dê đi vắng, Thỏ để một củ cải trên bàn của Dê rồi ra về.

Dê con đi kiếm ăn. Nó kiếm được một cái bắp cải, ăn một nửa, để dành một nửa cho ngày sau. Vừa mở cửa, Dê ngạc nhiên thấy củ cải trắng nằm ngon lành trên bàn. Nó chợt nghĩ đến trời lạnh thế này, chắc Hươu con không kiếm được gì ăn. Nó bèn đến nhà Hươu. Hươu đi vắng, Dê đặt củ cải trắng lên bàn của Hươu rồi ra về.

Hươu về thấy củ cải trắng thì thích lắm, định ăn nhưng chợt nghĩ đến Thỏ con. Hươu vội đến nhà Thỏ. Thỏ đang ngủ. Hươu lặng lẽ đặt củ cải trên bàn rồi ra về. Thỏ tỉnh dậy, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy củ cải trắng. Nó hiểu rằng: Những người bạn tốt đã đem củ cải đến.

(Theo Truyện kể cho bé).

Thỏ nghĩ đến ai khi kiếm được củ cải trắng? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Dê nghĩ đến ai khi thấy củ cải trắng? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Khi thấy củ cải trắng, Hươu nghĩ đến ai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận