Bài tập Tuần 19: Người ta là hoa đất có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc “Bốn anh tài” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 4 và trả lời các câu hỏi sau:

 “Bốn anh tài” là truyện cổ của dân tộc nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Cẩu Khây theo tiếng của dân tộc Tày có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Vì sao dân bản đặt tên cho cậu bé trong bản là Cẩu Khây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Vì sao bà cụ lay cho anh em Cẩu Khây dậy và giục họ đi trốn?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận