Bài tập Tuần 2: Thương người như thể thương thân có đáp án

  • 475 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau khi quan sát thấy trận địa mai phục của bọn nhện, Dế Mèn đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Mụ nhện cái được miêu tả với dáng vẻ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Ý nghĩa của bài văn “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận