Bài tập Tuần 20: Người ta là hoa đất có đáp án

  • 437 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Bốn anh tài (tiếp theo)” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 - trang 13 và trả lời câu hỏi sau:

Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Vì sao bà cụ được yêu tinh cho sống sót?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Bà cụ đã giúp đỡ anh em Cẩu Khây những gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Vì sao bà cụ lay cho anh em Cẩu Khây dậy và giục họ đi trốn?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận