Bài tập Tuần 21: Người ta là hoa đất có đáp án

  • 444 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ngoài ba ngành ông theo học khi học đại học ở Pháp, ông Trần Đại Nghĩa còn miệt mài nghiên cứu gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Em hiểu “nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc” nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì trong kháng chiến?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận