Bài tập Tuần 22: Vẻ đẹp muôn màu có đáp án

  • 404 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Trong bài, hương vị của sầu riêng mang nét đặc trưng gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hương vị đặc biệt của sầu riêng được ví với những sự vật nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Ý nghĩa của bài là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận