Bài tập tuần 22: Vẻ đẹp quanh em có đáp án

  • 537 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Điều gì sắp xảy ra với cây phượng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Cây phượng có ý nghĩa như thế nào với bọn trẻ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Lũ trẻ cảm thấy thế nào khi cây phượng sắp bị chặt?

Xem đáp án

Lũ trẻ cảm thấy rất buồn, muốn cứu cây phượng già nhưng không làm gì được vì chúng chỉ là những đứa trẻ con.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận