Bài tập tuần 23: Hành tinh xanh của em có đáp án

  • 664 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi thấy có bị gãy chân, anh nông dân đã làm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Có làm gì để trả ơn anh nông dân?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận