Bài tập Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu có đáp án

  • 504 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Vì sao tác giả lại gọi phượng là hoa học trò?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Chỉ ra những hình ảnh so sánh có trong bài?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Ý nghĩa của bài văn là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận