Bài tập tuần 25: Hành tinh xanh của em có đáp án

  • 610 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Măng non nghĩ ra cách gì để vượt lên khỏi mặt đất?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Em hãy viết 3 việc em đã làm góp phần bảo vệ cây xanh và môi trường:

Xem đáp án

3 việc em đã làm góp phần bảo vệ cây xanh và môi trường là:

          + Trồng và chăm sóc cây hàng ngày.

          + Không vặt lá, vặt hoa, bẻ cành cây.

          + Không vứt rác bữa bãi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận