Bài tập Tuần 25: Những người quả cảm

  • 392 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nhân vật tên chúa tàu còn được gọi với cái tên nào khác?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đâu là câu mà bác sĩ Ly không nói với tên chủ tàu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Vì sao bác sĩ Ly khuất phục tên cướp biển hung hãn?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận