Bài tập Tuần 26: Những người quả cảm có đáp án

  • 395 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Thắng biển” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - Trang 76 và trả lời các câu hỏi sau:

Cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biến được miêu tả theo trình tự thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Bài Thắng biển miêu tả cảnh gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Ý nghĩa của bài là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận