Bài tập Tuần 27: Những người quả cảm có đáp án

  • 458 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Dù sao thì trái đất vẫn quay” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – trang 85 và trả lời các câu hỏi sau:

Cô-péc-ních là ai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Ga-li-ê là ai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Người xưa có quan niệm sai lầm gì về trái đất?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Vì sao toà án lúc ấy xử phạt ông?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận