Bài tập tuần 27: Ôn tập giữa kì 2 có đáp án

  • 552 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hình ảnh cánh đồng hiện lên như thế nào? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Nội dung chính trong đoạn văn trên là gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Em hãy viết 1- 2 câu về bức tranh dưới đây:
Em hãy viết 1- 2 câu về bức tranh dưới đây:  (ảnh 1)

Xem đáp án

Em rất yêu các cô bác nông dân. Nhờ các bác mà em có cơm để ăn hàng ngày.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận