Bài tập tuần 29: Giao tiếp và kết nối có đáp án

  • 522 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài học đầu tiên của Gấu con

       Ngày chủ nhật Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ liền dặn Gấu con nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi, được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn. Gấu con tung tăng chạy nhảy không may va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng tung toé ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói:

      - Cảm ơn bạn Sóc!

      Nói xong Gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp Sóc. Sóc ngạc nhiên nói:

      - Sao Gấu con lại cảm ơn, phải nói xin lỗi chứ!

      Lần khác Gấu con bị trượt chân, rơi xuống hố sâu. Bác Voi ở đâu đi tới liền đưa vòi xuống hố và nhấc bổng Gấu con lên mặt đất. Gấu con luôn miệng:

      - Cháu xin lỗi bác Voi, cháu xin lỗi bác Voi!

      Bác Voi rất ngạc nhiên. Về nhà, Gấu con kể lại chuyện cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải:

      - Con nói như vậy là sai rồi. Khi làm đổ nấm của bạn Sóc, con phải xin lỗi. Còn khi bác Voi cứu con ra khỏi hố sâu, con phải cảm ơn.

(Sưu Tầm)

Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Vì sao Sóc lại ngạc nhiên khi Gấu Con nói lời cảm ơn!

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Vì sao bác Voi lại bảo Gấu con phải nói lời cảm ơn chứ không phải xin lỗi?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận