Bài tập Tuần 29: Khám phá thế giới có đáp án

  • 457 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Đường đi Sa Pa” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 102 và trả lời các câu hỏi sau:

 Bài văn miêu tả cảnh gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Sa Pa là một huyện thuộc tỉnh nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Tìm chi tiết miêu tả vẻ đẹp của con người ở Sa Pa?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Vì sao tác giả gọi Sa Pa là “món quà diệu kì” của thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận