Bài tập Tuần 31: Khám phá thế giới có đáp án

  • 397 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ăng-co-vát được xây dựng ở đâu và từ bao giờ

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Khu đền chính đồ sộ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Toàn bộ khu đền quay về hướng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận