Bài tập tuần 32: Con người Việt Nam có đáp án

  • 513 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hoa sen thường nở vào mùa nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Mùi hương của hoa sen như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận