Bài tập Tuần 31: Tình yêu cuộc sống có đáp án

  • 347 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Vương quốc vắng vụ cười” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 –trang 132 và trả lời câu hỏi:

 Vương quốc nọ có đặc điểm gì khác thường?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong vương quốc chỉ có ai là cười được?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy lại buồn chán như vậy?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Kết quả của việc nhà vua làm ra sao?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận