Bài tập Tuần 34: Tình yêu cuộc sống có đáp án

  • 410 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Tiếng cười là liều thuốc bổ” trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – trang 153 và trả lời câu hỏi:

Loài vật nào biết cười?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời nhận định sau:

Tiếng cười là ………………………..

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Khi một người rơi vào trạng thái nổi giận hoặc căm thù thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Em rút ra điều gì từ bài học này?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Tìm và ghi lại các từ láy theo yêu cầu sau:

(1) Láy âm đầu (Ví dụ: rung rinh) : ……………………….

(2) Láy âm đầu d (Vi dụ: dập dìu) : ………………………..

(3) Láy âm đầu gi (Ví dụ: giàn giụa) : ……………………..

Xem đáp án

(1) Láy âm đầu r: rộn rã, rực rỡ, rào rào (hoặc: rầm, rủ rê, rong ruổi…).

(2) Láy âm đầu d: dịu dàng, dè dặt, dỗ dành (hoặc: dào dạt, dễ dãi, dõng dạc, dồn dập, dư dả, dửng dưng, dìu dắt…).

(3) Láy âm đầu gi: giãy giụa, giòn giã, giỏi giang (hoặc: giặc giã, gióng giả, giấu giếm …).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận