Bài tập tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2 có đáp án

  • 501 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Đâu là những từ chỉ đặc điểm của phu khuân vác?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Câu: “Chúng ta phải kính trọng ... trí óc.” có ý nghĩa gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Em hãy viết 1- 2 cầu về nghề nghiệp mà em mơ ước.

Xem đáp án
Em ước mơ sau này sẽ làm cô giáo. Em sẽ giúp đỡ thật nhiều bạn nhỏ học tốt, chăm ngoan.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận