Bài tập Tuần 6: Măng mọc thẳng

  • 588 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 58 và trả lời các câu hỏi sau:

 “Dằn vặt” có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Khi câu chuyện xảy ra, An-đrây-ca mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình em lúc đó như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là cậu bé như thế nào? (Được chọn nhiều đáp án)  

Xem đáp án

Đáp án A,C


Câu 4:

Theo em, ý nghĩa của câu chuyện về An-đrây-ca là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Ghép tiếng ở cột A với tiếng thích hợp ở cột B rồi ghi vảo chỗ trống:

Ghép tiếng ở cột A với tiếng thích hợp ở cột B rồi ghi vảo chỗ trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

- xuất khẩu, suất ăn, sung túc, xung khắc.

- gõ cửa, ngõ ngách, lỏng lẻo, lõng bõng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận