Bài tập Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ

  • 529 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Trung thu độc lập” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 67 và trả lời câu hỏi sau:

 Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Vào đêm trăng thu độc lập đầu tiên, anh chiến sĩ nhận nhiệm vụ gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Vẻ đẹp của những đêm trăng trong tương lai đó có gì khác với đêm trăng Trung thu độc lập?  

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cuộc sống hiện nay có những gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận