Bài tập Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ

  • 516 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy đọc bài “Nếu chúng mình có phép lạ” trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1, trang 77 và trả lời các câu hỏi sau:

Câu thơ nào được lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Việc lặp đi lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Trong khổ thơ thứ ba có câu “Mãi mãi không còn mùa đông”. Vậy theo em ước mơ “không còn mùa đông” là ước mơ về điều gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Điều nào dưới đây chỉ có trong những ước mơ của các bạn nhỏ?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận