Bài tập tuần 9: Đề kiểm tra giữa kì 1 có đáp án

  • 578 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Bác thợ may đã may quần áo cho Chăm như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Câu chuyện khuyên em điều gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận