Cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

  • 1317 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Nghị luận về văn học sử là:

Xem đáp án

Nghị luận về văn học sử thường là các ý kiến bàn bạc, nhận định, khái quát chung về văn học Việt Nam, về các giai đoạn văn học, về các tác giả văn học.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nghị luận về lí luận văn học là:

Xem đáp án

Nghị luận về lí luận văn học thường là các ý kiến bàn về những đặc trưng cơ bản của văn học, các thể loại tiêu biểu như truyện, kịch, thơ,…các  vấn đề thuộc pahjm vi lí luận văn học như tiếp nhận văn học, phong cách nghệ thuật…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học là:

Xem đáp án

Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học thường là các ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh nào đó của tác phẩm như những giá trị nội dung, những đặc sắc nghệ thuật, những quy luật, khám phá, chiêm nghiệm về đời sống toát lên từ tác phẩm, những nhận xét về các nhân vật,…

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong phần thân bàì: Bàn bạc, khẳng định vấn đề có thể lập luận như thế nào?

Xem đáp án

Bàn bạc, khẳng định vấn đề có thể lập luận theo cách sau:

- Khẳng định ý kiến đó đúng hay sai, mức độ đúng sai như thế nào?

- Lí giải tại sao nhận xét như thế? Căn cứ vào đâu để khẳng định được như vậy?

- Điều đó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm, trong văn học và trong cuộc sống?

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận