Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận(có đáp án)

  • 1146 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lập luận bao gồm những yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Xây dựng luận cứ cho lập luận là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Khi viết văn nghị luận nên chú ý tránh 1 số lỗi gì? 

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận