Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2190 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho thước mét trong hình sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 1)

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước này là

Xem đáp án

Chọn B

Vì thước có độ dài lớn nhất ghi trên thước là 100cm = 10dm nên GHĐ của thước là 10dm

Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước là 1 : 2 = 0,5 cm nên ĐCNN của thước là 0,5cm


Câu 2:

Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3 . Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào đúng?

Xem đáp án

Chọn C

Vì thể tích nước ban đầu trước khi thả hòn đá là (V = 55cm3 ). Thả hòn đá vào bình chia độ, mực nước bình chia độ dâng lên (V = 86cm3 ).

Vậy thể tích hòn đá là: Vhđ = V - Vbđ = 86 - 55 = 31 (cm3 ).


Câu 3:

Người ta dùng búa để đóng một cái cọc tre xuống đất. Lực mà búa tác dụng lên cọc tre sẽ gây ra những kết quả gì

Xem đáp án

Chọn D

Lực mà búa tác dụng vào cọc tre sẽ làm cho cọc tre bị biến dạng và cũng làm biến đổi chuyển động của nó (lún sâu vào trong đất).


Câu 4:

Lực nào trong các lực dưới đây là lực đàn hồi ?

Xem đáp án

Chọn C.

Lực mà lò xo bút bi tác dụng vào ruột bút bi là lực đàn hồi.


Câu 5:

Cách nào sau đây không làm tăng được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng

Xem đáp án

Chọn C.

Tăng chiều cao kê mặt phẳng nghiêng thì sẽ làm cho độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng tăng lên chứ không giảm đi được


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận