Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

  • 2367 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Trên mỗi bản vẽ có:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Trên mỗi bản vẽ, bao giờ cũng có khung bản vẽ và khung tên.


Câu 3:

Nét liền mảnh thể hiện:  

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Mặt cắt là gì?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận