Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)

  • 1955 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất vật liệu gồm: 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Hàn là phương pháp nối các chi tiết kim loại với nhau bằng cách: 

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Cả hai phương pháp hàn hồ quang tay và hàn hơi đều sử dụng: 

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Ưu điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn: 

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận