Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

  • 1490 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Động cơ nào ra đời trước tiên? 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Tại sao động cơ xăng có hệ thống đánh lửa còn động cơ điêzen không có? 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Quan hệ giữa thể tích toàn phần, thể tích công tác và thể tích buồng cháy là: 

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận