Đề kiểm tra 15 phút Địa lí 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 873 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Toàn cầu hoá kinh tế dẫn tới

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Ý nghĩa tích cực của tự do hóa thương mại mở rộng là

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận