Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 7 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)

  • 3977 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Ánh?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn vào khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thế kỉ XIX, tình hình công thương nghiệp nước ta như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khi bị Nguyễn Ánh tấn công, Nguyễn Quang Toản chạy ra nơi nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn từ năm nào và lấy niên hiệu là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận