Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí lớp 6 Chương 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2473 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Một học sinh dùng đúng loại thước và ghi đúng kết quả chiều dài chiếc bàn học là 1902 mm. Hỏi thước mà bạn học sinh đó dùng có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn D

- Chiều dài của bàn là 1253 mm => GHĐ > 1253 mm

- Kết quả phép đo phải là bội của ĐCNN và ĐCNN càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.


Câu 4:

Trên một can nhựa, nhà sản xuất có ghi 3 lít. Con số này có nghĩa là:

Xem đáp án

Chọn B

Con số 3 lít ghi trên can nhựa biểu thị GHĐ của can


Câu 5:

Một bình chia độ chứa nước ở vạch 50 cm3, sau khi thả một viên bi vào thì mực nước dâng lên 54, vậy thể tích viên bi là:

Xem đáp án

Chọn A.

Thể tích nước dâng lên thêm bằng thể tích viên bi

=> Thể tích viên bi là 54 – 50 = 4 cm3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

joe biden
17:28 - 20/12/2020

câu 1 đáp án B