Đề kiểm tra cuối kì 1 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 133 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công trình kiến trúc nào dưới đây được coi là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 4:

Hai bộ sử thi nổi tiếng của người Hi Lạp cổ đại là

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 5:

Công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân La Mã cổ đại là

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận