Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 120 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Dấu tích thành Vạn An trong cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan hiện nay nằm ở đâu?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 3:

Địa danh gắn liền với cuộc kháng chiến theo chiến thuật du kích của Triệu Quang Phục chống quân Lương là

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng chính sách đồng hoá dân tộc của các triều đại phong kiến phương Trung Quốc đối với người Việt dưới thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không thể hiện đúng về cuộc cải cách của Khúc Hạo?

Xem đáp án

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận