Đề kiểm tra cuối kì 2 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 137 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Yếu tố tích cực nào của văn hoá Trung Hoa được truyền bá vào nước ta trong thời Bắc thuộc?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 2:

Nhân vật lịch sử nào được nhân dân truy tôn là “Bố cái đại vương”?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 3:

Bao trùm trong xã hội Việt Nam thời Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận