Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Lịch sử 10 có đáp án

  • 2069 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

Vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á có điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 2:

Địa hình Đông Nam Á bao gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 3:

Với vị trí địa lí đặc biệt, điểm nổi bật của khu vực Đông Nam Á trong tiến trình phát triển nền văn minh là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 5:

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nội dung tư liệu 3, 4 (Lịch sử 10, tr. 81)?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận