Đề kiểm tra giữa học kì 2 Văn 7 Kết nối tri thức có đáp án (Đề 10)

  • 3196 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

Xác định phương thức biểu đạt chính của câu tục ngữ. Trình bày hiểu biết của em về câu tục ngữ.

Xem đáp án

- Phương thức biểu đạt: nghị luận.

- Câu tục ngữ: Nước ta nằm ở nửa cầu Bắc nên đêm tháng năm ngắn, đúng với câu nói của nhân dân ta:"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng". - Vào tháng 12 (tháng 10 âm lịch): Vào mùa đông, do nửa cầu Bắc chếch xa Mặt Trời nên các địa điểm trên nửa cầu Bắc có ngày ngắn đêm dài.

Câu 2:

Chỉ ra nét đặc sắc nghệ thuật và tác dụng của nó trong câu tục ngữ trên.

Xem đáp án

- Biện pháp nghệ thuật:

+ Phép đối: đêm >< ngày; Sáng >< tối

+ Biện pháp tự từ: nói quá

- Tác dụng:

+ Làm cho câu có nhạc điệu,dễ nhớ ,dễ thuộc

+ Làm cho câu thêm sinh động và đặc sắc.

Câu 3:

Kinh nghiệm được rút ra ở đây là gì? Theo em, kinh nghiệm đó có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta ngày nay?

Xem đáp án

- Kinh nghiệm được rút ra:

+ Vào mùa hè(tháng năm): đêm ngắn ,ngày dài

+ Vào mùa đông(tháng mười): đêm dài ,ngày ngắn

=> Kinh nghiệm đó giúp con người sắp xếp thời gian cho hợp lý với công việc của mình.

Câu 4:

Chép thêm hai câu tục ngữ có cùng chủ đề.

Xem đáp án

- Tháng bảy kiến bò chỉ lộ lại lụt

- Tấc đất tấc vàng

- Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa

- Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ

-…

Câu 5:

Viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) phân tích một tục ngữ em vừa tìm được ở câu trên.

Xem đáp án

HS phân tích một tục ngữ vừa tìm được.

- Đảm bảo yêu cầu hình thức: đoạn văn.

- Đảm bảo yêu cầu nội dung.

Ví dụ:

“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”:

- Ngày nào đêm trước trời nhiều sao, sẽ nắng, ít sao, sẽ mưa.

- Trời nhiều sao thì ít mây, do đó sẽ nắng. Ngược lại trời ít sao sẽ nhiều mây, thường có mưa. Đây là kinh nghiệm nên nên không phải hôm nào trời ít sao cũng mưa…

- Câu tục ngữ giúp con người có ý thức nhìn sao để dự đoán thời tiết, sắp xếp công việc.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận