Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 Cánh diều có đáp án (Đề 1)

  • 1444 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Công thức tính công của một lực là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Công của lực được xác định bằng biểu thức: A = F.d

Với F là độ lớn của lực tác dụng (N).

d là độ dịch chuyển theo phương của lực (m).

Nếu phương của lực hợp với phương chuyển động một góc α và làm vật dịch chuyển một quãng đường s, thì d = s.cosα => A = F.s.cosα.


Câu 2:

Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Động năng của một vật khối lượng m, chuyển động với vận tốc v là Wđ =12mv2.

Câu 3:

Nếu khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Động lượng: p = m.v, động năng: Wđ=mv22

 

Wđ2Wđ1=m2m1v22v12=2122=12p2p1=m2m1v2v1=212=1

Vậy động lượng không đổi, động năng giảm 2 lần.


Câu 4:

Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn thành hai mảnh:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hệ viên đạn (hai mảnh đạn) ngay khi nổ là một hệ kín nên động lượng hệ được bảo toàn.


Câu 5:

Công là đại lượng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nếu phương của lực hợp với phương chuyển động một góc α và làm vật dịch chuyển một quãng đường s, thì d = s.cosα => Công của lực được xác định: A = F.s.cosα.

-1 ≤ cosα ≤ 1 => A có thể âm, dương hoặc bằng 0.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận