Đề kiểm tra giữa kì 1 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 120 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lịch sử là

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 2:

Học lịch sử giúp chúng ta biết được

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 3:

Tư liệu truyền miệng là

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 4:

Tư liệu gốc có giá trị tin cậy nhất khi tìm hiểu lịch sử vì

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đất lần lượt trải qua các dạng

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận