Đề kiểm tra giữa kì 2 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 136 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khoảng thế kỉ VII TCN, nhà nước Văn Lang ra đời, địa bàn chủ yếu ở lưu vực các dòng sông lớn thuộc khu vực

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 2:

Hình ảnh sau đây gợi cho em liên tưởng tới phong tục tập quán nào của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?

Media VietJack

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bộ máy tổ chức của nhà nước Văn Lang?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 4:

Kinh đô của nước Âu Lạc là

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Loại vũ khí đặc sắc của quân dân Âu Lạc là

Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận