Đề kiểm tra giữa kì 2 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 111 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Trang phục thường ngày của nam giới thời Văn Lang – Âu Lạc như thế nào?

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Người Việt cổ xăm mình để

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 5:

Trong tổ chức cai trị, chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước Âu Lạc là gì?

Xem đáp án

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận