Đề kiểm tra học kì 1 Địa lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 1837 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á được tạo nên bởi sự tiếp giáp của các châu lục là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh Phạm Quang
19:37 - 05/01/2023

2A