Đề kiểm tra học kì 2 Địa lí 11 có đáp án - Đề 1

  • 2181 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Địa hình miền Tây Trung Quốc bao gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong phát triển kinh tế - xã hội là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Các ngành công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc phát triển mạnh dựa trên thế mạnh về

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

01-Nguyễn Thị Thúy An-10A3
01:22 - 17/05/2023

10.C -.-