Đề kiểm tra học kì 2 Văn 7 Cánh diều có đáp án (Đề 7)

  • 6233 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Trong bài thơ trên, tác giả nhắc tới những thời điểm nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Từ tri kỉ trong câu “vầng trăng thành tri kỉ” có nghĩa là gì?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Xuân Thoại
19:24 - 01/05/2023

Cho xin đáp án vs ạ

Ảnh đính kèm