Đề kiểm tra KHTN 6 Chân trời sáng tạo Phần 3. Đề thi kết thúc học kì 2 có đáp án (Đề số 67)

  • 1025 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hành động nào sau đây cho biết lực tác dụng vào vật làm vật bị biến dạng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

A, B, C lực không làm vật bị biến dạng.


Câu 2:

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm cân bằng, số chỉ của lực kế là 2,5 N. Điều này có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm cân bằng, số chỉ của lực kế là 2,5 N. Điều này có nghĩa là trọng lượng của vật là 2,5 N.


Câu 3:

Một vật có khối lượng 130 g thì có trọng lượng khoảng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Một vật có khối lượng 130 g thì có trọng lượng khoảng 0,13 . 10 = 1,3 N.


Câu 4:

Các biện pháp:

1 – Rửa sạch rau trước khi ăn.

2 – Ngủ mùng.

3 – Tiêu diệt muỗi bằng thuốc và nhang diệt muỗi.

4 – Diệt lăng quăng.

5 – Không tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh.

Các biện pháp phòng chống bệnh do trùng sốt rét gây ra là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Trùng sốt rét gây ra bệnh sốt rét, vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi Anopheles. Do đó, các biện pháp phòng chống bệnh do trùng sốt rét gây ra là: (2), (3), (4): Ngủ mùng; tiêu diệt muỗi bằng thuốc và nhang diệt muỗi; diệt lăng quăng.


Câu 5:

Cho các đặc điểm sau:

1 – Chưa có hạt.

2 – Chưa có hoa.

3 – Có hệ mạch.

4 – Có bào tử.

Đặc điểm của cây dương xỉ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Đặc điểm của cây dương xỉ là có hệ mạch, chưa có hoa và hạt, sinh sản bằng bào tử.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận