Đề kiểm tra KHTN 6 Chân trời sáng tạo Phần 3. Đề thi kết thúc học kì 2 có đáp án (Đề số 68)

  • 1060 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên ban đầu 20 cm, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 20 g thì lò xo giãn ra 2 cm. Muốn lò xo giãn ra 8 cm thì cần treo thêm vào lò xo mấy quả nặng 20 g?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Treo vật khối lượng 20 g thì lò xo giãn ra 2 cm.

Muốn lò xo giãn ra 8 cm gấp 4 lần treo vật khối lượng 20 g thì cần treo 4 quả vào đầu dưới lò xo từ là treo thêm 3 quả nặng 20 g.


Câu 2:

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

B, C, D là lực tiếp xúc.


Câu 3:

Một chiếc xe có trọng lượng 10 000 N thì khối lượng của xe khoảng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B.

Một chiếc xe có trọng lượng 10 000 N thì khối lượng của xe khoảng

10 000 : 10 = 1000 kg


Câu 4:

Trong các vật thể sống sau:

1 – Trùng roi.

2 – Sars – CoV – 2.

3 – Trùng sốt rét.

4 – HIV.

5 – Vi khuẩn lao.

Vật thể sống không thuộc nhóm nguyên sinh vật là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Trong các sinh vật trên, sinh vật không thuộc nhóm nguyên sinh vật là (2), (4), (5): Virus SARA – CoV – 2, virus HIV là virus chưa có cấu tạo tế bào; vi khuẩn lao thuộc giới Khởi sinh.


Câu 5:

Một số đặc điểm của thực vật:

1 – Có hạt.

2 – Có hoa.

3 – Có mạch dẫn.

4 – Có bào tử.

5 – Có quả.

Đặc điểm có ở hạt trần là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Đặc điểm có ở hạt trần là (1), (3): có mạch dẫn, có hạt, không có hoa và quả.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận